Margin, omsætning og fortjeneste: hvad er forskellen, hvordan beregnes?

I dette emne vil vi se på forskellen mellem margin, omsætning og fortjeneste.

Når man møder iværksætteraktivitet for første gang, er det værd at tænke på begreber som profit, indkomst og profit. I princippet, i dagens praktiske verden, møder enhver person dem i en eller anden grad, han dykker bare ikke helt ind i den vigtige essens. Derfor kan der nogle gange opstå forvirring eller misforståelser. Og for at undgå dette er det nødvendigt at finde ud af de fælles og karakteristiske træk mellem dem, som vi vil tale om i dette materiale.

Margin, omsætning og fortjeneste: hvad er forskellen?

Ofte bliver alle disse tre begreber forvekslet eller endda erstattet som synonymer. Når alt kommer til alt, hvis du ikke dykker dybere, kan de erstattes med ét ord eller sammenlignes med indkomst. Men det er en fuldstændig forkert bedømmelse - margin, indkomst og overskud hænger sammen, men helt andre økonomiske begreber. Og for at sætte alt på sin plads, lad os analysere hvert udtryk separat.

Lad os starte med den enkleste - med indkomst

 • Den har kun én side - det plus. Det vil sige at der er en genopfyldning og forøgelse af eventuelle kontanter, aktiver og andre elementer, som gavner virksomheden, en enkeltperson eller en juridisk enhed.
 • Og indkomst omfatter alle aspekter, der genopbygger pengereserver, undtagen basistyper. Det vil sige, at de omfatter aktier, øget rente på depositum og andre hjælpemidler.
 • Endnu mere simpelt er indkomst den generelle fordel for en virksomhed, der forhøjer sin kapital på nogen måde. Men indkomst kan også gå i minus!

Vigtigt: I iværksætteri eller virksomhed erstatter indtægt begrebet indkomst. Det afspejler virksomhedens effektivitet. Husk - i regnskabet bruger vi omsætning, som også afspejler de penge, der er tjent på vores aktiviteter.

Overvej, at indkomst i regnskabet erstattes af indtægter

Hvad er en margin?

 • Udtrykket "margin", som kom til os fra Europa, opstod først fra det engelske "margin" og det franske "marge". Og han mener, at samtalen handler om opmærkningen. Margin optræder ofte inden for områder som bankvirksomhed, forsikringsvirksomhed, værdipapirtransaktioner osv.
 • Enkelt sagt er margin forskellen mellem den indkomst, der modtages af en virksomhed eller anden kommerciel organisation, og kostprisen for et produkt produceret af samme virksomhed. Med andre ord er dette den samme markup, som virksomheden laver, når den sælger sit produkt til et bredt forbrugermarked.
 • Nogle er måske stødt på et begreb som "bruttofortjeneste" i økonomiklasser. Så dette er den samme margin, kun med andre ord. Beregning af marginen er enkel - det er nok at trække omkostningerne ved fremstillede produkter fra det modtagne samlede indkomstbeløb.
 • Dette viser normalt organisationens faktiske fortjeneste fra salg, men eksklusive ekstra omkostninger. Det kan også beregnes som en procentdel. Mere præcist vil denne procentdel tale for markeringen:
 • ((Omsætning – Omkostning)/ Indtægt) * 100 %

 • Husk også, at marginen ikke må være større end eller lig med 100 %. Når alt kommer til alt, i dette tilfælde vil produktets kostpris være nul. Og hvis det er mindre end marginen, vil dette allerede indikere en overdreven procentvis stigning i svindel.
Andre udskiftelige komponenter

Vigtigt: Margin fortæller, hvor effektivt virksomheden er, og hvilken den giver overskud. Som et resultat hjælper det at se, hvordan virksomheden klarer sig for at undgå store tab. Evalueringen af ​​virksomhedens eller virksomhedens effektivitet afhænger direkte af nettooverskuddet, og dette bør ikke glemmes. Indtægter skal jo ikke gå i minus. Og her ser vi det første tætte forhold mellem disse udtryk.

Og hvad er profit?

 • Når man taler om forretning, er den første ting, der kommer til at tænke på, ofte profit. For at sige det enkelt er de penge, der forbliver hos virksomheden efter fradrag af alle fradrag, skatter og andre betalinger. Dens modtagelse betyder et positivt økonomisk resultat i virksomhedens arbejde og garanterer finansieringen af ​​arbejdsprocesser.
 • Fortjenesten adskiller sig fra margenen ved, at den repræsenterer det endelige økonomiske resultat under hensyntagen til alle produktionsomkostninger og ikke kun uden omkostninger. Hvorimod marginen er den markering, der er lavet af producenten.
 • Fortjeneste adskiller sig fra indkomst på samme måde, fordi den kun omfatter fortjenestebeløbet uden at tage hensyn til eventuelle udgifter. Formlen til beregning af overskud består af følgende kombinationer:
  • omsætning;
  • skattefradrag;
  • produktomkostninger;
  • kommercielle udgifter;
  • minus eller indkomstrenter på kreditten eller lånet, hvis nogen;
  • udgifter og indtægter, der ikke indgår i salget;
  • andre omkostninger/indtægter i forbindelse med virksomhedens drift.
Fortjeneste er et ret stort, men endeligt koncept

Vi vil give et eksempel på beregningen af ​​margin, indkomst og fortjeneste for at tydeliggøre deres forskelle

Vi vil tage sindssygt simple indikatorer for at fange den distinkte essens mellem termerne. For eksempel udgjorde virksomhedens samlede omsætning fra salg 15.000 rubler. Men samtidig er 5 tusinde kostprisen for produktet. Der er også et skattefradrag ved salg af produkter på 10 %. Og der er også en udgift til køretøjer på 3 tusind og en medarbejders løn på 1 tusind rubler.

 • Og her har vi indtægter eller indtægter på 15 tusinde. Vi tager trods alt ikke højde for nogen udgifter, kun den monetære indikator er vigtig for os.
 • Men marginen tager allerede hensyn til provenuet og deres omkostninger i form af produktionsomkostninger:
  • 15 tusind – 5 tusind = 10 tusind rubler – er indtægtsmarginen eller bruttoavancen;
  • 10 tusinde/15 tusinde * 100 = 66,7% — ikke mere end 100%, som det burde være.
 • Vi kan tjekke os selv:
  • 15 tusind * 0,667 = 10 tusind er vores trick, som er lig med marginen.
 • Nettoavancen for salget af dette produkt vil være et andet beløb:
  • 15 tusinde - 5 tusinde - 3 tusinde - 1 tusinde - ((15.000 * 10%)/100) = 4,5 tusind rubler - dette er virksomhedens overskud under hensyntagen til alle planlagte eller spontane udgifter.
Selv beregningsformlerne er tæt beslægtede

Hvad er forskellen mellem margin, indkomst og overskud?

 • Det er værd at bemærke, at fortjeneste, margin og indkomst taler om virksomhedens succes, men lidt om forskellige områder.
  • Den væsentligste forskel mellem margin og indtægtsoverskud er tilstedeværelsen af ​​regnskabsføring af eventuelle udgifter. Ja, der kan være negative indikatorer. Men indkomst vil aldrig tale om brugs- eller lønudgifter. Det vil sige , han taler altid for den generelle økonomiske fordel.
  • Marginen viser produkternes rentabilitet og rentabilitet på grund af renten. Når alt kommer til alt, jo større den er, jo mere profit vil der blive. Margin er et tip til ordentlig forretningsudvikling.
  • Men fortjeneste er allerede den endelige, endelige værdi af de midler, som iværksætteren vil modtage efter alle forfaldne betalinger. Det vil sige, at det faktisk vil fungere uden omkostninger og investeringer. Det er denne indikator, der viser, hvor succesfuld virksomheden var.
Men der er også noget til fælles - alle tre komponenter taler for pengevækst
 • Men det kan ses, at profit er en redegørelse for alle virksomhedens omkostninger og indtægter. Til gengæld tager vi kun variable produktionsomkostninger, når vi beregner marginen.
 • I økonomernes kredse er begrebet "operativ løftestangseffekt" udbredt. Dette er, når ændringen i margin svarer til ændringen i overskuddet. Og stigningen og faldet i overskud i ækvivalent procent er næsten altid mindre end ændringen i marginen. Husk, at profit er en del af marginen, så der kan ikke være mere af det!

Sammenfattende er det værd at sige, at margin, indkomst eller profit er begreber, der spiller en nøglerolle i evalueringen af ​​en virksomheds præstation. Mere præcist, i beregningen af ​​sine udgifter og indtægter. Dette er vigtigt, når man skal analysere effektiviteten af ​​ressourceanvendelsen og virksomhedens samlede resultater.

Video: Hvad er forskellen mellem margin, omsætning og fortjeneste?